grupa dzieci z leśniczym

Wycieczka do szkółki leśnej „Różanek”.

Grupa Krecików i Boberków udała się na wycieczkę do szkółki leśnej spotkać się z p. Zenonem Dejnowskim i Tomaszem Kozińskim, którzy zapoznali dzieci z pracą leśniczego.

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób rozsiewają się nasionka drzew i co jest do tego potrzebne, jakie są rodzaje drzew oraz jaki sprzęt wykorzystują do pracy w lesie i zalesiania terenu.

Zdjęcie grupy „Bobry” i „Kreciki” z leśniczym p. Zenonem Dejnowskim i p. Tomaszem Kozińskim.
Dzieci słuchają opowiadań pana Dejnowskiego
Zdjęcie przy paproci
Szukanie grzybów.
Spacer leśnymi ścieżkami
Obserwacja przyrody.
Szukanie nasion
Słuchanie opowiadań
Obserwacja budki dla ptaków.
Opowiadanie pana Dejnowskiego o niezwykłych liściach wiązu
Dziewczynka z liściem wiązu
Dąb-pomnik przyrody
Dzieci słuchają opowiadań pana Kozińskiego
Zamknij menu
Wróć na początek strony