1.	Dzieci z historii przedszkola na spacerze przy baraku

Przedszkole w Śliwicach w latach 1946-1973

„Założenie przedszkola datuję się od miesiąca lipca 1946 roku. Przedszkole Publiczne mieściło się wtedy w domu prywatnym Gzeli. Kierowniczką była Bronisława Kamińska, kucharką Janina Schabowicz.  Dzieci uczęszczało do przedszkola 35” Tymi słowami rozpoczyna się pierwsza  istniejąca kronika przedszkola w Śliwicach. Wyłącznie na jej podstawie czerpiemy wiedzę na temat historii placówki w latach 1946-1973.

budynek przedszkola z 1977roku

Historia Borowiaczka

Przedszkole w Śliwicach mieszczące się w budynku przy ulicy Pocztowej 2 pisze swoja historię od 1 września 1977 roku, gdy pierwszy rocznik dzieci rozpoczął swoją edukację przedszkolną.

Zamknij menu
Wróć na początek strony