Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe „BOROWIACZEK z siedzibą w Śliwicach ul. Pocztowa 2 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:  tel.: 531-490-082
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie strony - fanpage’a placówki w celach: promocji działań i osiągnięć oraz budowania społeczności a także w celu prowadzenia komunikacji, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielanej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do jej wycofania. Ponadto w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook. Kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony ,,Lubię to”, lub ,,Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’ u. Osoby, które udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku, imienia, nazwiska).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 6. Posiada Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne, prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 4. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.
Zamknij menu
Wróć na początek strony