Monitoring - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1) dalej RODO informuję, że :

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” z siedzibą w Śliwicach przy ul. Pocztowej 2 (89-530), tel. 52 3340091 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 500438300.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c2) oraz e3) RODO.
 4. Monitoring obejmuje wejście do przedszkola, teren po lewej i po prawej stronie budynku, łącznie z wejściem służbowym oraz przedszkolny plac zabaw
 5. Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych, jednak w szczególnych sytuacjach mogą się o nie zwrócić inne organy publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty, z którymi zawrzemy stosowne umowy np. na konserwację monitoringu lub wsparcie techniczne z tym zastrzeżenie, że mogą przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi bez możliwości ich dalszego przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
 2. Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148) oraz art. 222 § 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040).
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
Zamknij menu
Wróć na początek strony