Odpłatność za korzystanie z usług przedszkola

Przedszkole Samorządowe Borowiaczek w Śliwicach
ul. Pocztowa 2, 89-530 Śliwice
Nr konta 77 8144 0005 2006 0060 2060 0001
UWAGA:

  • rodzice zobowiązani są do terminowych wpłat, do 15 dnia następnego miesiąca.
  • wpłacamy dokładną kwotę, po skończonym miesiącu (nie wcześniej)
  • w tytule wpłaty wpisujemy: OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA