przedszkolak

Organizacja przedszkola w roku szkolnym 2022/23

Godziny  otwarcia:

Przedszkole "Borowiaczek" jest czynne w godzinach od 6.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Bezpłatne 5 godzin, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00

WAŻNE !
Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci:

Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.10, Po tym czasie przedszkole zostaje zamknięte

Dzieci odbierają panie woźne.
Wyjątek we wrześniu i październiku – rodzice dzieci  nowoprzyjętych wchodzą do szatni razem z dziećmi,

Od listopada do końca roku szkolnego wstęp do szatni rano dla rodziców dzieci najmłodszych, czyli 3-letnich.

Od godziny 12.30 możliwe jest wejście do przedszkola i odbieranie dzieci po zadzwonieniu na dzwonek grupy

Przed wejściem do przedszkola prosimy zadzwonić odpowiednim dzwonkiem grupy, koniecznie wejść do środka przedszkola i poczekać na przyjście dziecka.

ODBIERAJĄCY DZIECI


(tylko Ci, którzy zostali zdeklarowani przez rodziców/prawnych opiekunów)  NIE WCHODZĄ DO SAL PRZEDSZKOLNYCH!


Od września wszyscy odbierający wchodzą do szatni z dziećmi pomagając im się ubrać .

Posiłki:

W przedszkolu funkcjonuje kuchnia, gdzie panie kucharki przygotowują posiłki:

ŚNIADANIE - godzina 8.15

OBIAD - godzina 12.00

Koszt posiłków:

ŚNIADANIE = 3,00 zł

OBIAD = 5,00 zł

Grupy funkcjonujące w roku szkolnym 2021/22:

I GRUPA 3  latków - SALA nr 4 -

II grupa 4 latków – SALA nr 2

III GRUPA 4 latków „Kreciki”   SALA nr 1

IV GRUPA 5 latków –  SALA nr 5

V GRUPA 5 latków „Liski”- SALA nr 3

W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 9

VI GRUPA  6 latki”  "Jeżyki” - SALA nr 2

VII GRUPA 6 –latki  „Stokrotki” – SALA nr 1

Regulacje obowiązujące w przedszkolu:

Rodzice składają Deklaracje dotyczące min. ilości godzin, z których będą korzystać dzieci. Deklaracje mogą ulec zmianie na wniosek rodziców w miarę możliwości organizacyjnych

W przedszkolu obowiązuje dokumentowanie pracy oraz korespondencji z Rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego. Prosimy o systematyczne odczytywanie wiadomości.

Opłaty za przedszkole Rodzice są zobowiązani regulować, w termin, by do 15-tego po skończonym miesiącu, należność wpłynęła na konto przedszkola

Przedszkolacy codziennie wychodzą na boisko lub na spacer; prosimy, aby strój dziecka był dostosowany do pory roku i aury dnia.

Zamknij menu
Wróć na początek strony