Dzieci z szarfy układają małą literę a.

Poznajemy literkę A