Dzieci w drużynie zielonej.

Quiz regionalny

21 kwietnia Liski brały udział w quizie wiedzy regionalnej. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani dyrektor Ilonka Kiełpińska oraz Pani Barbara Klimek. Dzieci podczas quizu utrwalały i prezentowały zdobytą wiedzę na temat swojego regionu w różnorodnym zakresie, m.in: pochodzenia, gwary, przyrody, stroju regionalnego, kulinariów, dawnych przedmiotów itp., utrwalały wiedzę patriotyczną, układały obrazek z części, rozwijały umiejętność odkodowywania informacji.

Dzieci wykorzystywały podczas zajęć najnowszą technologię: tablicę multimedialną i tablety. Quiz ten uczył ich współpracy w zespole, doskonalił umiejętność oczekiwania na swoją kolej, przestrzegania określonych zasad. Za udział w quizie dzieci otrzymały medale.

Rozpoczęcie quizu regionalnego. 
Pani dyrektor w jury.
Liski w drużynie niebieskiej.
Dzieci w drużynie czerwonej.
Dzieci w drużynie zielonej.
Dzieci w drużynie żółtej.
Tabela punktacji.
Układanie obrazka z części z wykorzystaniem tabletu.
Układanie obrazka z części z wykorzystaniem tabletu.
Wykorzystanie tabletów do układania herbu Śliwic.
Dzieci wybierają zdjęcie borowiackiej potrawy.
Drużyna żółta z medalami.
Poczęstunek szanadrem – borowiacką potrawą.
Zamknij menu
Wróć na początek strony