kolczyk kaczuszka w uchu dziewczynki

Praca plastyczna - kaczuszka z origami

Nadal nazywamy się: "KACZUSZKI", gdyż większość dzieci, które m.in. tworzą naszą grupę, taką nazwę rok temu sobie wybrały. Jak widać - bardzo się z nią identyfikujemy.
Dlatego też utrwalaliśmy i wzbogacaliśmy swoją wiedzę dotyczącą uroków wsi, a dokładniej - poznawaliśmy ciekawostki o kaczkach, ich budowie i rodzajach, o środowisku ich życia, przystosowaniach do niego, odżywianiu, itd.

Dzieci poznały etapy rozwoju kaczek - od jaja do dorosłego: wysiadywanie jaj, wylęg, kąpiel, itd.
Wykonały też pracę plastyczną - kaczuszkę z origami.

kolczyk kaczuszka w uchu dziewczynki
dzieci pracują przy stoliku
dzieci pracują przy stoliku
dzieci pracują przy stoliku
Zamknij menu
Wróć na początek strony