zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Zaostrzenie reżimu sanitarnego

Z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej: od soboty, 27marca wprowadzane zostają nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia. Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, ograniczona zostaje mobilność społeczna. Co zmieni się od soboty, 27 marca w pracy przedszkoli?

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
Wyjątkiem może być sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (osób bezpośrednio zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony