chłopcy w koszulkach żółtych

Wyniki rekrutacji

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Śliwice z dnia 24 stycznia 2022 r,lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 9:00 w budynku Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, ul. Pocztowa 2 w Śliwicach.

Uwaga ! Rodzice dzieci zakwalifikowanych!

W terminie od 22 do 29 kwietnia 2022 r

Rodzice dzieci zakwalifikowanych, są zobowiązani potwierdzić swoją decyzję, składając pisemne oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach. Druk oświadczenia można pobrać w zakładce DOKUMENTY lub w przedszkolu. Wystarczy podpis jednego z rodziców.

W przypadku nie złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie, dziecko nie znajdzie się wśród przyjętych do przedszkola

5 MAJA 2022 r,

Zostanie wywieszona w budynku przedszkola ostateczna, alfabetyczna lista dzieci PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony