przedszkolacy z borowiaczka

„Wszyscy o tym dobrze wiecie, babcie i dziadkowie są najlepsi w świecie…”

Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta składamy życzenia… Wielka miłość jaką żywicie do swoich wnucząt, niech będzie źródłem codziennej chęci do życia, dystansu do trudnych spraw, większego zdrowia i  ogromnej radości. Wielu pięknych spotkań z rodziną, z wnukami… Bądźcie dla nich bohaterami, którzy pięknie żyją.

Wnuczęta z Przedszkola „Borowiaczek” w Śliwicach zaproszą swoje babcie i dziadków na uroczystość w trzech terminach 15,16,17 lutego do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

Na każdy z wymienionych terminów będą zaproszone babcie i dziadkowie dwóch grup jednocześnie. Po zakończonych feriach zimowych dzieci przygotują zaproszenia i znana będzie data uroczystości dla każdej z grup.

Uroczystość odbędzie się w obostrzeniach sanitarnych. Zostanie utrwalona w postaci nagrania, które będzie mogło dotrzeć do wszystkich babć i dziadków, również tych nieobecnych, obawiających się zabrać udział w spotkaniu.

Zamknij menu
Wróć na początek strony