dzieci rysujące kredkami przy stole

Więcej wiedzy na temat REKRUTACJI

Ważne daty

zgodnie z Zarządzeniem NR 16/21 Wójta Gminy Śliwice

 • Czas trwania rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola do 26 marca 2021 r do godziny 15.00
 • Weryfikacja wniosków dokonana przez Komisję Rekrutacyjną odbędzie się do 20 kwietnia 2021 r
 • Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH poprzez umieszczenie jej na tablicy przedszkola (można również telefonicznie uzyskać informację)
  21 kwietnia 2021 r do godz. 9.00
 • Potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (potwierdzenie, że rodzice podtrzymują decyzję przyjęcia dziecka do przedszkola)
  do dnia 4 maja 2021 r

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe, wszystkie o jednakowej ilości punktów )
  • Wielodzietność – 10 punktów
  • Piecza zastępcza – 10 punktów
  • Niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny– 10 punktów
  • Samotnie wychowywanie dziecka– 10 punktów
 2. (zgodnie z Zarządzeniem NR 17/21 Wójta Gminy Śliwice)
  • Oboje rodzice/opiekunowie pracujący – 5 punktów
  • Jeden z rodziców pracujący – 2 punkty
  • Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tego przedszkola – 1 punkt
  • Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tego przedszkola – 1 punkt

Prosimy o pełne wypełnienie wszystkich danych, z podpisami obojga rodziców/opiekunów

Zamknij menu
Wróć na początek strony