kolaż zdjęć przedszkolaków

Rozpoczynamy nowy rok szkolny… ROK ŻYCZLIWOŚCI…

Za nami pierwszy tydzień roku szkolnego. Mamy nadzieję, że razem z nim, mamy za sobą najtrudniejsze chwile dla rodziców naszych najmłodszych przedszkolaków, którzy rozpoczynają z nami przedszkolną przygodę…

Gratulujemy zarówno dzieciom jak i rodzicom…bo przy wzajemnej wymianie informacji, zaufaniu i stopniowemu wydłużaniu czasu pobytu dzieci w przedszkolu, adaptacja najmłodszych przedszkolaków przebiega pozytywnie.

Za nami pierwsze zebrania; rodzice dzieci 6-letnich spotkali się z nami 30 sierpnia, rodzice młodszych dzieci, przybyli licznie na zebranie 7 września. Zostały ustalone najważniejsze wspólne uzgodnienia oraz przekazane zostały informacje o funkcjonowaniu i organizacji przedszkola. Rodzice spotkali się w grupach z nauczycielkami, aby omówić różne szczegóły dotyczące funkcjonowania grup. 

Przypominamy, że tu na stronie Borowiaczka, można zapoznać się z ramowym rozkładem dnia, organizacją przedszkola; umieszczać będziemy kolejno procedury obowiązujące w przedszkolu oraz inne ważne informacje w zakładce DLA RODZICÓW oraz DOKUMENTY.

Podczas zebrań grupowych wybrana została Rada Rodziców oraz trójki grupowe, które będą współpracowały w ciągu nadchodzącego roku szkolnego.

Przewodniczącą Rady Rodziców została ponownie pani Natalia Jankowska.

Zebranie 7 września zakończyło się bajką „O królestwie życzliwości”, puentą tej opowieści  zamykam i tę wiadomość.

Nie pozwólmy zapanować nieżyczliwości, która podszeptuje rozłam, plotki, złośliwości, niezrozumienie, zazdrość, mówieni o sobie za plecami.

Otwórzmy się ku wzajemności, która powoduje, że codzienność staje się lepsza i piękniejsza. Przyłączmy się do Królestwa Życzliwości, aby było nas wciąż więcej i więcej, tak, aby inni również chcieli do nas dołączyć…

Wystarczy niewiele…i tylko od każdego z nas zależy…aby był to ROK ŻYCZLIWOŚCI….

Ilona Kiełpińska

Zamknij menu
Wróć na początek strony