przedszkolaki w strojach borowiackich

Rekrutacja

Drodzy Rodzice, czas rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych trwać będzie  od 1 do 22 marca 2023 r do godziny 15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z niezbędnymi załącznikami, będzie udostępniony do pobrania,  na stronie internetowej  lub w placówce Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach od 1 marca  2023 roku. 

Dokumenty dot. rekrutacji na rok szkolny 2023/24 do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek“ w Śliwicach:

pdfZARZĄDZENIE NR 3/23 WÓJTA GMINY ŚLIWICE z dnia 10 stycznia 2023 r.

pdfZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/23

pdfZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/23

pdfWniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf

pdfZałącznik NR 1 Oświadczenie wielodzietności.pdf

pdfZałącznik NR 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

pdfZałącznik NR 3 Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

 

Ogłaszamy komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2023/24 zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/23 z dnia 10 stycznia 2023 r Wójta Gminy Śliwice w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Śliwice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych. 
Zamknij menu
Wróć na początek strony