przedszkolak

Rekrutacja

Drodzy Rodzice. Czas rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola trwać będzie od 1 do 18 marca 2022 r do godziny 15.00

Ogłaszamy komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2022/23 zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/22 Wójta Gminy Śliwice w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Śliwice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych .

pdfZarządzenie Nr 17/22 Wójta Gminy Śliwice w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf

pdfZarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Śliwice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oświadczenia rodziców są do pobrania poniżej lub w placówce Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, ulica Pocztowa 2, od 1 marca 2022 roku.

docWniosek o przyjęcie do przedszkola.doc

pdfWniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf

pdfZałącznik nr 1 - Oświadczenie o wielodzietności.pdf

pdfZałącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

pdfZałącznik nr 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

Zamknij menu
Wróć na początek strony