dziewczynka i chłopiec siedzą na trawie

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji do przedszkola

Uwaga rodzice, którzy w terminie do 26 marca 2021 r złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola: Zgodnie z harmonogramem, 21 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00 zostaje wywieszona alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/22.

Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach

Konieczne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. ( wystarczy podpis jednego z rodziców dziecka)

Termin składania oświadczenia do 29 kwietnia 2021r. do godz. 15.00.

Przez nie złożenie oświadczenia, rodzic decyduje o rezygnacji z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/22

Druki oświadczenia są dostępne w przedszkolu i tu na stronie internetowej przedszkola w zakładce - DOKUMENTY

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 4 maja 2021 r. o godz. 9.00.

 

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony