dzieci podczas dnia niepodległości

Mali Borowiacy, dumni Polacy…

„Moja ojczyzna, moja Polska, to mój dom. Moja Ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach bohaterów niezłomnych jak stal”

Polska, nasz kraj, wiele wieków historii, w tym lata niewoli, by być dziś piękną, niepodległą, naszą Ojczyzną. Mali i więksi Borowiacy z dumą, kolejny raz, obchodzili Święto Niepodległości.

Ubrani w stroje borowiackie, zgromadzeni wszyscy razem, łącznie z przedstawicielami Rady Rodziców. rozpoczęli uroczystość od wprowadzenia flag oraz odśpiewania 4 zwrotek hymnu Polski. Każda z grup w tygodniu poświęconym poznawaniu historii Polski, przygotowała wiersz lub piosenkę lub taniec. Występy dzieci przeplatane były odczytaniem wierszy patriotycznych przez przedstawicieli rodziców każdej z grup. Każde wystąpienie dzieci wzbudzało wzruszenie i nie jednej dorosłej osobie zakręciła się łezka. Dumnie, z refleksją ale i z ogromna radością, uroczystość przeżyli duzi i mali uczestnicy.

Bo to dzień bardzo szczególny, gdy świętujemy niepodległość naszej ojczyzny, w czasie, gdy tyle niepokoju na świecie. Dbajmy o siebie, szanujmy, okazujmy jak najwięcej życzliwości, ciesząc się i doceniając, że żyjemy w wolnym kraju.

Uroczystość uświetniła pani Natalia Jankowska, która tym razem wystąpiła nie tylko jako przewodnicząca Rady Rodziców, ale ubrana w wojskowy mundur, reprezentowała Wojsko Polskie. Pani Natalia jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, których hasło brzmi: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, bo z założenia działają blisko swojego regionu i go wspierają w miarę możliwości i na każdym etapie i w każdej strukturze.

Jesteśmy dumni z pani Natalii i wdzięczni wszystkim żołnierzom, tym poległym i tym obecnie żyjącym, za obronę naszego kraju.

”Niech żyje Polska. Niech żyje zgoda. Jedność i Ojczyzna. Nasza wolność” Ignacy Paderewski

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”

Wincenty Witos

Dzieci siedzą
Grupka dzieci siedzi
Dzieci z panią Anią
Liski
Poczet sztandarowy
Dzieci siedzą
Kreciki
Małe dzieci
Rodzice
Pani dyrektor wita
Ważki
Dzieci śpiewają hymn
Dzieci śpiewają hymn
Jeżyki i Stokrotki
Dzieci z flagą Borowiaczka
Poczet sztandarowy z flagą Polski
Najmłodsze dzieci z flagami
Ważki tańczą
Ważki tańczą
Rodzic czyta wiersz
Dzieci machają flagami
Tata czyta wiersz
Kreciki mówią wiersz
Mama czyta wiersz
Jaskółki występują
Jaskółki występują
Panie śpiewają
Rodzic czyta
Liski tańczą
Liski tańczą
Pani Natalia, żołnierz Polski
Jeżyki
Jeżyki śpiewają piosenkę
Mama czyta wiersz
Stokrotki tańczą
Stokrotki występują
Stokrotki
Stokrotki w tańcu
Mama czyta wiersz
Wiersz czyta pani dyrektor
Dzieci z flagami
Zbiorowe zdjęcie

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony