Zdjęcie pamiątkowe całego zespołu

Dla bezpieczeństwa

W ostatnich dniach marca cały personel Borowiaczka przeszedł szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie przeprowadził Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Wszyscy Pracownicy na nowo zostali przeszkoleni z regulacji prawnych, charakterystyki pożarów, działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Druga część szkolenia polegała na praktycznym zastosowaniu zasad prowadzenia ewakuacji w przedszkolu, praktycznym użyciu sprzętu gaśniczego po wcześniejszym poznaniu rodzaju sprzętu gaśniczego i jego zastosowaniu.

Naszym priorytetem i obowiązkiem jest bezpieczeństwo dzieci, dlatego tym bardziej potrzebne są szkolenia, które nowym Pracownikom i tym, którzy pracują już długo w Borowiaczku, jest bardzo potrzebne. Porządkuje naszą wiedzę i daje poczucie większej pewności w ewentualnych okolicznościach zagrożenia.

Pracownicy Przedszkola
Pracownicy zebrani na boisku
Wypróbowanie gaśnicy
Ćwiczenia przeciwpożarowe
Ćwiczenia przeciwpożarowe
Pracownicy przedszkola na boisku przedszkolnym
Pozorowanie gaszenia pożaru
Ćwiczenia w gaszeniu pożaru
Symulacja pożaru
Zdjęcie pamiątkowe całego zespołu
Zamknij menu
Wróć na początek strony