przedszkolanki w strojach borowiackich

Strzec swojej tożsamości…

„Wiele na polskiej ziemi zmieniło się i zmienia. Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród kolei losów, jak ten wielki dziejowy dąb, ze swoich korzeni. To jest wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przyszłość...Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycje młodemu pokoleniu” /Jan Paweł II, Sopot, 5 czerwca 1999/.

Cytowane słowa Jana Pawła II są mottem śliwickiego przedszkola od 2002 roku, czyli od chwili nadania przedszkolu imienia „Borowiaczek” i rozpoczęcia realizacji autorskiego programu „Jak pokochać Bory Tucholskie” , ze śliwickimi przedszkolakami.

Dzieląc się z Państwem swoim doświadczeniem i przekonaniami dotyczącymi edukacji regionalnej realizowanej w naszym Przedszkolu „Borowiaczek” w Śliwicach, chciałabym rozpocząć moją wypowiedź od najistotniejszej kwestii. Nie ma mowy o edukacji regionalnej wtedy, gdy realizuje się treści tej edukacji a nie jest się do niej przekonany. O istocie, sensie i sukcesie wprowadzania młodego pokolenia, a w przypadku przedszkola, najmłodszych mieszkańców danego środowiska, decyduje własna postawa i przekonanie. Moim doświadczeniem jest, że tylko samemu identyfikując się ze swoim regionem, z miejscem swojego zamieszkania, kochając lokalne zwyczaje ludzi i otaczającą przyrodę można stać się przewodnikiem dla tych, których powierzono naszej opiece i wychowaniu. Nigdy nie wstydzić się swojego miejsca urodzenia, a wręcz przeciwnie czuć prawdziwą dumę i przeżywać radość z bycia przynależnym do swojego miejsca na ziemi, nawet jeżeli jest to małe miasteczko czy wieś. Tylko wtedy można dzieciom przelewać te same wartości, które pozwalają być dumnym mieszkańcem tego czy innego regionu. Wprowadzając najmłodszych mieszkańców gminy Śliwice w wartości, tradycje, folklor, gwarę, przyrodę Borów Tucholskich trzeba rozpoczynać zawsze od środowiska najbliższego dzieciom; od domu i rodziny. Rozszerzając ten krąg na najbliższe otoczenie, środowisko, cały region aż do miłości całej naszej Ojczyzny. W programie mojego autorstwa, który nasze przedszkole realizuje od 20 lat, tak właśnie ułożone są treści do realizacji z naszymi przedszkolakami. Program ma nazwę, która prowokuje też do samodzielnego i twórczego odkrywania najbliższego regionu „Jak pokochać Bory Tucholskie (?)” ...

Słowa Jana Pawła II zachęcają nas realizatorów do przekazywania spuścizny kulturowej z przekonaniem, emocją, zaangażowaniem, pasją i miłością. Naszym celem priorytetowym, pośród wszystkich celów głównych i szczegółowych realizacji programu, przyświeca jeden najważniejszy – przekazać, zaszczepić, wprowadzić i zapoczątkować albo rozbudzić miłość do swojego regionu, który zawsze ma prowadzić do ukochania swojej Ojczyzny, Polski. Pragniemy pójść za słowami naszego Świętego Jana Pawła Wielkiego, który nam wychowawcom, rodzicom i wszystkim dorosłym kładzie na serce odpowiedzialność za przekazywanie swojej bogatej tradycji młodemu pokoleniu. Pragniemy by nasze strony i cała nasza Ojczyzna rosła dalej jak ten wielki, piękny i dziejowy dąb. Chcemy być dumni, że mieszkamy i żyjemy TU i TERAZ i od nas zależy co zaszczepimy tym, którzy przychodzą po nas.

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony